Bilstad Bygg AS

AdministrasjonDaglig Leder
Daglig Leder

Lars Johan Bjørkeland

Tlf. 909 50 448

lasse@bilstadbygg.no

Regnskapsansvarlig
Regnskapsansvarlig

Anette Østrem

Tlf. 909 64 814

anette@bilstadbygg.no

Prosjektleder
Prosjektleder

Ole Petter Stenberg

Tlf. 977 69 250

olepetter@bilstadbygg.no

Byggeleder
Byggeleder

Odd Bilstad

Tlf. 906  22 671

odd@bilstadbygg.no